Silver Obsidian Eye Pendant

Obsidian Eye, Obsidian Eye Pendants, Silver Obsidian Eye Pendants, Wholesale Obsidian Eye Pendants, Manufacturer Obsidian Eye Pendants, online supplier of mystic pendant, manuafcturer Jaipur (india) Obsidian Eye, Obsidian Eye set in stelring silver wholesalers
 
You May Be Interested In :
 
Faceted Carnelian
Pendants
Rings
Earrings
Studs
Necklaces
Bracelets

 
Pendants In Stock
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stock Pendants :: Obsidian Eye Pendants (DDD)
 
     
     
   
Code : : OBEP325
Price : : $ 10.50
Length : : 1.2 "
   
     
Code : : OBEP324
Price : : $ 31.90
Length : : 2.5 "
Code : : OBEP327
Price : : $ 31.00
Length : : 2.6 "
Code : : OBEP326
Price : : $ 19.80
Length : : 1.7 "
     
Code : : OBEP321
Price : : $ 28.70
Length : : 2.6 "
Code : : OBEP322
Price : : $ 10.00
Length : : 1.2 "
Code : : OBEP323
Price : : $ 28.10
Length : : 2.5 "
     
Code : : OBEP318
Price : : $ 19.40
Length : : 2 "
Code : : OBEP319
Price : : $ 11.30
Length : : 1.2 "
Code : : OBEP320
Price : : $ 23.00
Length : : 2 "
     
Code : : OBEP315
Price : : $ 22.60
Length : : 2.1 "
Code : : OBEP316
Price : : $ 23.20
Length : : 2 "
Code : : OBEP317
Price : : $ 11.20
Length : : 1.3 "
     
Code : : OBEP312
Price : : $ 24.30
Length : : 2.1 "
Code : : OBEP313
Price : : $ 15.00
Length : : 1.8 "
Code : : OBEP314
Price : : $ 10.00
Length : : 1.2 "
     
Code : : OBEP309
Price : : $ 11.00
Length : : 1.3 "
Code : : OBEP310
Price : : $ 18.40
Length : : 1.8 "
Code : : OBEP311
Price : : $ 10.80
Length : : 1.1 "
     
Code : : OBEP306
Price : : $ 17.50
Length : : 1.6 "
Code : : OBEP307
Price : : $ 26.70
Length : : 2 "
Code : : OBEP308
Price : : $ 25.30
Length : : 2.5 "
     
Code : : OBEP303
Price : : $ 21.00
Length : : 2.1 "
Code : : OBEP304
Price : : $ 28.70
Length : : 2 "
Code : : OBEP305
Price : : $ 22.60
Length : : 1.8 "
     
Code : : OBEP288
Price : : $ 20.90
Length : : 2 "
Code : : OBEP292
Price : : $ 16.80
Length : : 2 "
Code : : OBEP286
Price : : $ 20.70
Length : : 1.7 "