Silver Faceted Ethiopian Opal Pendants

Faceted Ethiopian Opal, Faceted Ethiopian Opal Pendants, Silver Faceted Ethiopian Opal Pendants, Wholesale Faceted Ethiopian Opal Pendants, Manufacturer Faceted Ethiopian Opal Pendants, online supplier of Faceted Ethiopian Opal Pendants, manuafcturer Jaipur (india) Faceted Ethiopian Opal, Faceted Ethiopian Opal set in stelring silver wholesalers
 
You May Be Interested In :
 
Faceted Ethiopan Opal
Pendants
Rings
Earrings
Studs
Bracelets

 
Pendants In Stock
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stock Pendants :: Faceted Ethiopian Opal Pendants
 
     
Code : : EOFP907
Price : : $ 20.50
Length : : 0.6 "
Code : : EOFP912
Price : : $ 21.70
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP913
Price : : $ 21.80
Length : : 0.7 "
     
Code : : EOFP902
Price : : $ 24.20
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP903
Price : : $ 25.40
Length : : 0.8 "
Code : : EOFP904
Price : : $ 22.90
Length : : 0.7 "
     
Code : : EOFP895
Price : : $ 20.50
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP897
Price : : $ 21.70
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP901
Price : : $ 20.50
Length : : 0.7 "
     
Code : : EOFP890
Price : : $ 20.50
Length : : 0.6 "
Code : : EOFP891
Price : : $ 22.90
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP892
Price : : $ 20.50
Length : : 0.8 "
     
Code : : EOFP887
Price : : $ 21.70
Length : : 0.8 "
Code : : EOFP888
Price : : $ 22.90
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP889
Price : : $ 24.20
Length : : 0.8 "
     
Code : : EOFP884
Price : : $ 19.30
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP885
Price : : $ 25.40
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP886
Price : : $ 21.70
Length : : 0.7 "
     
Code : : EOFP881
Price : : $ 21.70
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP882
Price : : $ 22.90
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP883
Price : : $ 21.70
Length : : 0.8 "
     
Code : : EOFP878
Price : : $ 22.90
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP879
Price : : $ 22.90
Length : : 0.8 "
Code : : EOFP880
Price : : $ 24.20
Length : : 0.7 "
     
Code : : EOFP875
Price : : $ 18.10
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP876
Price : : $ 21.70
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP877
Price : : $ 24.20
Length : : 0.8 "
     
Code : : EOFP872
Price : : $ 21.70
Length : : 0.8 "
Code : : EOFP873
Price : : $ 21.70
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP874
Price : : $ 20.50
Length : : 0.7 "
     
Code : : EOFP869
Price : : $ 21.70
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP870
Price : : $ 21.80
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP871
Price : : $ 21.70
Length : : 0.8 "
     
Code : : EOFP866
Price : : $ 21.70
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP867
Price : : $ 24.20
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP868
Price : : $ 21.80
Length : : 0.7 "
     
Code : : EOFP863
Price : : $ 19.30
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP864
Price : : $ 22.90
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP865
Price : : $ 21.70
Length : : 0.7 "
     
Code : : EOFP860
Price : : $ 21.80
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP861
Price : : $ 21.70
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP862
Price : : $ 25.40
Length : : 0.7 "
     
Code : : EOFP858
Price : : $ 24.10
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP910
Price : : $ 20.50
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP896
Price : : $ 22.90
Length : : 0.8 "
     
Code : : EOFP855
Price : : $ 22.70
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP856
Price : : $ 24.10
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP857
Price : : $ 22.80
Length : : 0.7 "
     
Code : : EOFP846
Price : : $ 24.10
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP841
Price : : $ 30.80
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP852
Price : : $ 22.70
Length : : 0.7 "
     
Code : : EOFP843
Price : : $ 28.10
Length : : 0.8 "
Code : : EOFP844
Price : : $ 26.80
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP849
Price : : $ 24.10
Length : : 0.7 "
     
Code : : EOFP784
Price : : $ 28.80
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP842
Price : : $ 25.40
Length : : 0.8 "
Code : : EOFP790
Price : : $ 27.60
Length : : 0.7 "
     
Code : : EOFP693
Price : : $ 27.30
Length : : 0.6 "
Code : : EOFP575
Price : : $ 31.20
Length : : 0.6 "
Code : : EOFP773
Price : : $ 26.20
Length : : 0.6 "
     
Code : : EOFP839
Price : : $ 20.20
Length : : 0.8 "
Code : : EOFP710
Price : : $ 27.60
Length : : 0.6 "
Code : : EOFP692
Price : : $ 27.50
Length : : 0.7 "
     
Code : : EOFP663
Price : : $ 21.70
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP736
Price : : $ 28.00
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP658
Price : : $ 21.70
Length : : 0.7 "
     
Code : : EOFP600
Price : : $ 25.10
Length : : 0.8 "
Code : : EOFP601
Price : : $ 23.60
Length : : 0.8 "
Code : : EOFP562
Price : : $ 32.40
Length : : 0.6 "
     
Code : : EOFP572
Price : : $ 31.10
Length : : 0.6 "
Code : : EOFP574
Price : : $ 37.20
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP859
Price : : $ 32.10
Length : : 0.8 "
     
Code : : EOFP543
Price : : $ 31.10
Length : : 0.6 "
Code : : EOFP563
Price : : $ 37.20
Length : : 0.7 "
Code : : EOFP548
Price : : $ 37.70
Length : : 0.7 "
     
Code : : EOFP715
Price : : $ 25.70
Length : : 0.6 "
Code : : EOFP554
Price : : $ 34.80
Length : : 0.6 "
Code : : EOFP538
Price : : $ 29.10
Length : : 0.7 "